Stowarzyszenie FABRYKA INICJATYW

Działamy

Aktywizujemy

Pomagamy

NASZA MISJA

Naszą MISJĄ jest zmiana postrzegania osób w wieku senioralnym jako osoby nieaktywne społecznie. Nic bardziej mylnego.  Inicjatywy organizowane w naszym Stowarzyszeniu to najlepszy dowód na to, że seniorzy, to osoby pełne energii, ciekawe świata oraz chłonące wiedzę z dziedziny nowinek technicznych i nie tylko. Jesteśmy dumni z tego, że przygotowane przez nas projekty aktywnościowe  cieszą się tak dużą frekwencją, co daje nam jeszcze większą się i motywację do działania i rozwoju naszego Stowarzyszenia.

NASZE DZIAŁANIA

  • działania rozwoju przedsiębiorczości w regionie poprzez prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów, konferencji, spotkań, paneli dyskusyjnych oraz organizowanie koncertów muzycznych, w tym również o charakterze charytatywnym i dobroczynnym
  • rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw lokalnych
  • aktywny udział w życiu kulturalno-społecznym regionu między innymi poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, publikacje i inne prezentacje medialne
  • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu codziennym
  • działania na rzecz aktywizacji życia osób starszych w wieku 45 +
  • promowanie i wspieranie twórczości artystycznej i literackiej lokalnych twórców, animowanie życia artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych i seniorów
  • działania na rzecz edukacji elektronicznej i cyfryzacji
  • upowszechnianie wiedzy, działalności gospodarczej i samorządowej

STATUT STOWARZYSZENIA